Tudomány&Kreativitás

LOGO 4 program

 Tábor jellegű Kreatív-, Tudományos- és Önismereti Fejlesztő Foglalkozássorozat

9-13 éves gyermekek számára

A program új nézőpontot és inspirációt ajánl valamint igyekszik élvezetes és játékos formába ölteni a kreativitás és tudomány témaköreit annak érdekében, hogy a fiatalok könnyebben tudják azokat befogadni

A program többek között, arra inspirálja a fiatalokat, hogy a gondolkodási folyamat során mindkét agyféltekéjüket kiegyensúlyozottan használják és ne csupán az iskolában favorizált bal agyféltekét használják

A program egyedülálló és egy életre szóló befektetés lehet azok számára, akik nem csupán passzív résztevői, de tudatos alkalmazóivá is vállnak mindannak a tudásnak és készségeknek, amelyekkel megismertetjük őket a program során

***

A tábor programja két részből áll a Túllátni a láthatón – olyan játékos feladatok, amelyek a gyerekeket a művészi látásmód és a kreatív gondolkodás világába vezetik be – valamint  a Természet Felfedezők – olyan bio-játékok, amelyek a természettudományokba és a bio-mimikribe vezetik be a gyermekeket.

****

Budapesti Tábor

A Tábor Program időpontja és helye:

Budapest, Magyarország – 2014. augusztus 4-8-ig és augusztus 11-15-ig, naponta 9.00 – 18.00-ig. Választható egy hetes táborozás is, bármelyik hétre vonatkozóan és a teljes kéthetes programon való részvétel is. A program teljes anyaga 10 napot vesz igénybe, azonban az egy hetes részvétel is gazdag, élményekkel teli tapasztalást ad a gyermekeknek.

Részvételi díj egy hétre: 55.000 Ft/gyerek
Részvételi díj két hétre: 95.000 Ft/gyerek

A Tábor a Bridge-Pactum szervezésében történik.

Kapcsolat: info@bridgepactum.net

FaceBook Program Meghívó

******

Túllátni a láthatón

(Bevezetés a művészi látásmód és a kreatív gondolkodás világába)

Minden gyermek művész,
csupán az a gond, hogy hogyan
maradjanak azok miután felnőttek (Picasso)

A program során a gyerekek szert tesznek egy újfajta látásmód képességére azáltal, hogy ’bekapcsolják’ a jobb agyféltekéjüket. A rajzos és kreatív feladatok végzése során jobban fejlődik rajzkészségük, jobban megismerik önmagukat és egymást, valamint erősödik kreatív látásmódjuk és magabiztosabb ’életművészekké’ válnak.

A program során használt technikák: Betty Edwards-féle jobb agyféltekés rajzolási technikák, zene és művészet terápiás technikák, Brain-Gym Technika, kreatív életvezetést elősegítő technikák (oktatási coaching)

A programról
A program során a gyerekek lehetőséget kapnak arra, hogy fejlesszék magukat a kreativitás, összpontosítás és magabiztosság területein, valamint lehetőségük nyílik mindezt játékos, és könnyed formában végezni. A kurzus anyaga részben a Betty Edwards által kifejlesztett jobb-agyféltekés rajzolás készségfejlesztő technikákra épül, azonban kiterjed a személyiség fejlesztés területeire is, támogatva ezzel a gyerek magabiztosabb kreatív önkifejező készségét. A kurzus nem csupán a gyermekek kreatív- és művészi önkifejezési készségeit erősíti, hanem a mozgás- koordinációs, valamint koncentrációs készségeit is.

Témáink

 • Betty Edwards féle jobb agyféltekés rajz techinkák, kreatív látásmód fejlesztő valamint rajzkészség fejlesztő célzattal
 • Julia Cameron által kidolgozott kreatív írás fejlesztő gyakorlatok, irodalmi irás készséget fejlesztő célzattal
 • Julia Cameron által kidolgozott kreatív és művészi látásmód kialakulását és fejlesztését támogató készség fejelsztő gyakorlatok
 • Edward de Bono által kidolgozott kreatív gondolkodás és probléma megoldásti készséget fejlesztő játékos feladatok
 • Csikszentmihályi Mihály által vázolt kreatív személyiséget fejlesztő és támogató játékos feladatok
 • ismerkedés különféle művészeti stílusokkal valamint a mögöttük húzódó filozófiákkal rajzoláson keresztül
 • játékos önismereti fejlesztő feladatok
 • múzeum látogatás

Mivel a program részben művészet terápiás elemekre is épít, gyakran előfordul, hogy a programon való részvétel eredményeként a gyermekek iskolai teljesítő-képessége is növekszik, a kreatív gondolkodás erősödése, valamint a stresszkezelési készségük javulása által.

A fentieken túl, tapasztalatok szerint a programon való részvétel segítségével a gyermekek

 • Nagyobb magabiztosságra tesznek szert
 • Látókörük szélesedik
 • Kommunikációs stílusuk javul
 • Többféle művészi kifejezési formában is magabiztosságra találnak

A programot különösen ajánljuk dyslexiával, disgraphiával és figyelemzavarral küzdő gyermekek számára!

A képek a bulgáriai programon készültek 2012-ben.

collage

 ***

Természet Felfedezők

A Bio Játékok egy olyan informális program, amely a természettudományokba és a biomimikribe vezeti be a gyermekeket  és a felnőtteket játékos és érdekes formában.

A programjaink arra tanítják a gyermekeket, hogy tiszteljék a természetet valamint új tapasztalatok megszerzésére inspirálják őket. A játékok és a közvetlen megtapasztalásokon keresztül a gyermekek fejlesztik gyakorlati tudásukat, kreatív gondolkodásukat, valamint lehetőséget kapnak arra is, hogy felfedezéseket tegyenek a próba-szerencse járatlan ösvényein valamint kommunikációs készségüket is próbára tegyék.

A program során vezetett játékok gyakorlatias interdiszciplináris módszerekre  épülnek, melyek a természettudomány és a művészet egyvelegéből jönnek létre valamint ötvözik a biomimikri elemeit is.

Ennek az oktatási módszernek, a biomimikrinek, az ereje a természet  és minden élőlény felé táplált tiszteletből adódik valamint a praktikusságából és abból, hogy képes a kreatív gondolkodás elemeit ishasználni.

Témák

 • Miből vannak a színek?
 • Színek össze- és ki-keverése
 • A fák tudománya
 • Természet Felfedezők
 • Mire valók a sejtek és a DNS?
 • Sejtek és Kaméleonok
 • A fák állatai: Gekok
 • Az állatok változnak: A béka fajták
 • Érdekes méretek
 • Hogyan hallunk, látunk és érzékelünk?
 • Ki- és be-lélegzés
 • A méhek családja
 • A víz formái

Cikk a biomimikri használatáról

Cikk a biomimikri használatáról

A képek a bulgáriai programokon készültek

Biogames pic

Program vezetők

Kamelia Miteva, Bulária, Biológus

Kamelia Németországban és az Egysült Királyságban végezte tanulmányait. A University of Colone-ban szerzett Mester fokozatot Biológia Tudományból, valamint kiegészitő képzéseken vett részt a Skóciában lévő Findhorn College-ban (Innovations Inspired by Nature, Training for Educators.

Kudlik Ildikó, Magyarország, Kreatív

Ildikó tanulmányait Magyarországon és Angliában végezte. Az utóbbi években főleg olyan kreatív és oktató jellegű programok létrehozásával foglalkozik, amelyek abban támogatnak gyermekeket és felnőtteket egyaránt, hogy nagyobb önismeretre valamint kreatívabb gondolkodásra és életvitelre tegyenek szert.