Túllátni a Láthatón

Kreatív- és Önismereti Fejlesztő Foglalkozássorozat 9-13 éveseknek

logo_RGB 2 _kkkk

(Bevezetés a művészi látásmód, önismeret és a kreatív gondolkodás világába)

 

Minden gyermek művész,
csupán az a gond, hogy hogyan
maradjanak azok miután felnőttek (Picasso)

A program során a gyerekek szert tesznek egy újfajta látásmód képességére azáltal, hogy ’bekapcsolják’ a jobb agyféltekéjüket. A játkos formában tartott rajzos, kreatív és önismereti feladatok végzése során jobban fejlődik a gyerekek rajzkészsége, jobban megismerik önmagukat és egymást, valamint erősödik kreatív látásmódjuk és magabiztosabb ’életművészekké’ válnak.

A programról
A program során a gyerekek lehetőséget kapnak arra, hogy fejlesszék önmagukat a kreativitás, összpontosítás, önismeret és magabiztosság területein, valamint lehetőségük nyílik mindezt játékos, és könnyed formában végezni. A kurzus anyaga részben a Betty Edwards által kifejlesztett jobb-agyféltekés rajzolás készségfejlesztő technikákra valamint egyéb ismert kreativitást és kreativ gondolkodást fejlesztő technikákra épül, azonban kiterjed a személyiség fejlesztés területeire is, támogatva ezzel a gyerek magabiztosabb kreatív önkifejező készségét. A kurzus nem csupán a gyermekek kreatív- és művészi önkifejezési készségeit erősíti, hanem a mozgás- koordinációs, valamint koncentrációs készségeit is.

Csikszentmihalyi quote

Témáink

 • Betty Edwards féle jobb agyféltekés rajz techinkák, kreatív látásmód fejlesztő valamint rajzkészség fejlesztő célzattal
 • Julia Cameron által kidolgozott kreatív írás fejlesztő gyakorlatok, irodalmi irás készséget fejlesztő célzattal
 • Julia Cameron által kidolgozott kreatív és művészi látásmód kialakulását és fejlesztését támogató készség fejelsztő gyakorlatok
 • Edward de Bono által kidolgozott kreatív gondolkodás és probléma megoldásti készséget fejlesztő játékos feladatok
 • Csikszentmihályi Mihály által vázolt kreatív személyiséget fejlesztő és támogató játékos feladatok
 • Ismerkedés különféle művészeti stílusokkal valamint a mögöttük húzódó filozófiákkal rajzoláson keresztül
 • Játékos önismereti fejlesztő feladatok (oktatási coaching formában)
 • Múzeum látogatás

Gyakran a programon való részvétel eredményeként a gyermekek iskolai teljesítő-képessége is növekszik, a kreatív gondolkodás erősödése, valamint a stresszkezelési készségük javulása által.

Tapasztalatok szerint a kurzus elvégzése által a gyermekek

 • Több magabiztosságra tesznek szert
 • Látókörük szélesedik
 • Kommunikációs stílusuk javul
 • Többféle művészi kifejezési formában is magabiztosságra találnak

A kurzust különösen ajánljuk dyslexia-val, disgraphia-val és figyelemzavarral küzdő gyermekek számára!

A képek a bulgáriai programokon készültek 2012-ben.

collage

Tréner

A foglalozás vezető tréner, Kudlik Ildikó, több mint húsz éve foglalkozik gyerekekkel és tart nekik különféle foglalkozásokat.  Ildikó egy olyan oktató, coach valamint művész, aki hisz a játékon keresztüli tanulás erejében valamint abban, hogy lehet fejlődni örömteli tevékenységek végzése közben  is. Számos kreativ és oktatási programokat tart Európa kölönböző országaiban.

További részleteket Ildikóról, munkájáról a következő honlapon lehet

ildikokudlik.com